Home

Correction of experimental osteoporosis with juice and oil meal of Empetrum nigrum fruits

Written by Plaksen N.V., Ustinova L.V., Stepanov S.V., Ponomarchuk S.G., Parfenova E.A.

  UDK: 616.71–007.234–085.322:582.688.1 | DOI: 10.17238/PmJ1609-1175.2019.1.37–40  Pages: 37–40 | Full text PDF | Open PDF 

Annotation:

Objective: The study objective was to confirm experimentally a preventive effectiveness of juice and oil meal of Empetrum nigrum fruits in glucocorticoid-induced osteoporosis.
Methods: Steroid osteoporosis was simulated in animals by intragastric administration of prednisolone suspension in a daily dose of 5 mg/kg for 30 days. Experimental rats were injected intragastrically with juice (1 ml/200 g) and oil meal of Empetrum nigrum (1.4 g/kg) up to an hour before meals. The levels of calcium and phosphorus in the blood serum were determined on the 10th and 30th days, histological sections of the rat femur were prepared and bone tissue analysis was performed.
Results: As a result of the experiment, effective dynamics of calcium- phosphorus metabolism was observed with the administration of Empetrum nigrum juice to animals after 10 and 30 days and with the administration of Empetrum nigrum oil meal – after 30 days of experiment. Histological studies confirmed the effect of juice and oil meal on bone tissue.
Conclusions: The positive dynamics of mineral metabolism and regenerative processes in bone tissue was revealed. By the end of the experiment, control was observed to suppress the processes of osteosynthesis, while bone resorption increased. Osteoblasts appeared in the experimental groups and recovery took place.

Links to authors:

N.V. Plaksen, L.V. Ustinova, S.V. Stepanov, S.G. Ponomarchuk, E.A. Parfenova
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok 690002 Russian Federation)


1. Barnaulov О.D. Farmakologicheskie svoystva rasteniy-tserebroprotektorov, perspektivnykh dlya lecheniya bolnykh rasseyannym sklerozom. Semeystvo shikshevykh (Empetracea) // Neyroimmunologiya. 2008. Vol. 6, No. 1–2. P. 33–42.
2. Biryukova Е.V. Osteoporosis: Point of view of endocrinologist // Pharmateca. 2012. No. s2. P. 32–39.
3. Volkov E.E., Izvolskaya M.S., Voronova S.N. [et al.]. New phytotherapeutic composition for restoring bone and cartilage. Experimental study // Patologicheskaya fiziologiya i yeksperementalnaya terapiya. 2015. Vol. 59, No. 4. P. 30–34.
4. GOST 33462–2015. Produktsiya sokovaya. Opredelenie natriya, kaliya, kaltsiya i magniya metodom atomno-absorbtsionnoy spektrometrii. 2015. 16 p.
5. Ziganshina L.Е., Burnasheva Z.А., Vaneeva I.Kh. [et al.]. Sravnitelnoe izuchenie yeffektivnosti dimefosfona i ksidifona pri steroidnom osteoporoze u krys // Experimental and Clinical Pharmacology. 2000. Vol. 63, No. 6. P. 39–42.
6. Kolodnyak О.L. Farmakologicheskaya korrektsiya yeksperimentalnogo osteoporoza adaptogenami i ikh kombinatsiy s ipriflavonom (yeksperimentalnoe issledovanie): Аutoref. dis… kand. med. nauk. Vladivostok, 2002. 24 p.
7. Lesnyak О.М., Baranova I.А., Toroptsova N.V. Klinicheskie rekomendatsii: Diagnostika, profilaktika i lechenie glukokortikoidnogo osteoporoza u muzhchin i zhenschin 18 let i starshe. Yaroslavl: Litera, 2013. 48 p.
8. Plaksen N.V., Ustinova L.V., Stepanov S.V. [et al.]. Hepatoprotective effect of the composition of natural antioxidant and enterosorbent // Pacific Medical Journal. 2015. No. 2 . P. 73–75.
9. Fedko I.V. Medicinal plants – possible sources of basic macroand micronutrients // Konsept. 2013. Vol. 3. P. 526–530.
10. Kharkevich D.А. Farmakologiya. Moscow: GEОТАR-Media, 2015. P. 520–524.

PUBLISHER: "MEDITSYNA DV"

Founded in 1997  |  Editions in a year: 4, Articles in one issue: 30 |  ISSN of print version: 1609-1175  |  Ind.: 18410 (Agency "Rospechat’")  |  Edition: 1000 c.